Writing a master thesis within Nevet

 

חממת נבט היא מסגרת רב תחומית למחקר והכשרה שנועדה להעצים חוקרים צעירים ואנשי מקצוע. אנו שואפים ליצור ולפתח ידע ולקדם פרספקטיבות מודעות הקשר ותרבות עבור אנשי מקצוע וסוכנויות המספקים שירותים לילדים ומשפחותיהם בקונטקסט בין-תרבותי ובינלאומי. צוות החוקרים המובילים שלנו מגיע מדיספלינות מגוונות, בין היתר: עבודה סוציאלית עם פרט ומשפחה ועבודה סוציאלית קהילתית, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, חינוך, חינוך בגיל הרך ועוד. החוקרים שלנו באים מקהילות שונות ומשקפים את הגיוון בחברה הישראלית. חממת נבט חוקרת ילדים ומשפחות בקבוצות והקשרים שונים. אנו מאמינים שהבנה מעמיקה אודות רווחתם של ילדים דורשת פרספקטיבה רב-תחומית ומודעת הקשר. לפי השקפה זו, יש להעריך ולטפל בצרכים המגוונים של ילדים ומשפחות באמצעות ידע, כבוד ורגישות להקשרים כמו למשל הקשרים כלכליים, חברתיים, תרבותיים, מגדריים, דתיים ופוליטיים שבו הם מתרחשים. מסגרת מושגית זו מנחה את המחקר, ההכשרה וההתערבות שלנו.

מהי תזה במסגרת חממת נבט ולמי זה מתאים?
אנו  נקלוט השנה קבוצה של 3-8 מסטרנטים ומשלימים למחקר. חממת נבט מיועדת להעצמת חוקרים מקבוצות אוכלוסייה שונות המעונינים בקרירה אקדמית או בקידום עבודה מודעת הקשר ותרבות בשטח. אנו מעודדים קבלה של מסטרנטים שמעוניינים להמשיך לדוקטורט. ממוצע ציון המוסמך של התזנטים שלנו הוא 96 . המסטרנטים משתלבים בקבוצות המחקר לפי בחירתם לאחר תהליך מיון ושיבוץ. במסגרת התזה בקבוצות המחקר המסטרנטים מתבקשים להוסיף שאלת מחקר משלהם לשאלות המשותפות לקבוצה.

תהליך בדיקת ההתאמה לחממת נבט כולל תצפית של המתעניין בסמינר נבט, הגשת מסמכים רלוונטיים, ראיון עם ראש קבוצת המחקר ו/או מפגש שיבוץ ונכונות לעמוד בתנאי הסף של החממה.

קבוצות מחקר, הדרכה, הכשרה והליך קבלה
בחממה מתנהלות קבוצות מחקר שונות במודל של מנטורינג שפותח בחממה. כותבי תזה משתתפים בקבוצות המחקר ומודרכים על ידי חוקרים בכירים מצוות החממה. נוסף להשתתפות בקורסי החובה של בית הספר (סמינר תזה בסמסטר א' וניתוח נתונים בסמסטר ב'), המסטרנטים של נבט משתתפים בסמינר שנתי של נבט המתקיים במתכונת של מפגשים דו שבועיים של החממה ומקנה 2 נקודת זכות (נקודה לכל סמסטר). קורס שנתי זה הוא חובה לחברי החממה (מסטרנטים ודוקטורנטים) ומתקיים בסמסטר א' ביום רביעי בין השעות 18:00-16:30 ובסמסטר ב' ביום רביעי בין השעות 10:30-12:00. בחדר 420.

מתענינים בעריכת תזה במסגרת החממה מוזמנים לצפות במפגש בזום בימי רביעי בשעה 10:30 בתאריכים:

22/4,6/5,27/5,10/6 ו-24/6 - מספר ההזמנה לזום הוא 291-004-337

אנא בדקו את אתר החממה, בקבוצות המחקר של בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית https://en.sw.huji.ac.il/book/nevet-greenhouse-context-informed-research-and-training-children-need

ואת דף הפיסבוק שלנו https://www.facebook.com/nevetgreenhouse

סטודנטים המעוניינים בעריכת תזה במסגרת החממה מוזמנים לשלוח אלינו את קורות החיים שלהם, ממוצע ציונים בבוגר ובסמסטר א' במוסמך, וכן דוגמא לכתיבה אקדמית – לפרופסור דורית רואר-סטריאר במייל Dorit.roer-strier@mail.huji.ac.il

 הסטודנטים המעונינים שעברו את סף הקבלה יקבלו מידע על הקבוצות השונות וישובצו לפי בקשתם. הם יופנו להכרות עם  ראשי קבוצות המחקר.

דוגמאות לאפשרות להשתלב בקבוצות מחקר:

תפיסות סיכון ומוגנות בחברה החרדית בקרב הורים ואנשי מקצוע - צוות המחקר ד"ר יוחאי נדן, פרופ' דורית רואר-סטריאר ודוקטורנטית  רבקי קסינג. מחקר זה בוחן תפיסות סיכון ומוגנות כלפי ילדים בחברה החרדית. עד כה התראיינו אבות, אמהות, משפחות הפונות לשירותי הרווחה, עובדים סוציאליים גברים, וילדים חרדים. אנו מנסים להגיע לזוויות נוספות באוכלוסייה החרדית בתחום הסיכון והמוגנות לילדים (לדוגמא נשות מקצוע העובדות עם הקהילה).

גן ילדים רב-תרבותי באוניברסיטה העברית- חממת נבט ותכנית הגיל הרך בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית שותפות בבניית תכנית המקדמת מגוון ורב-תרבותיות. התכנית מובלת על ידי מנהל הגן אור אלתר. תהליך בנית התכנית כולל שותפות צוות הורים וילדים. עבודת המסטר תתמקד באספקט אחד או יותר של התכנית. מומלץ לסטודנטים בתכנית הגיל הרך.

חקר מודל קד"ם (קבוצת דיון משפחתית) לרווחת הילד- צוות המחקר: ד"ר ארנה שמר, פרופ' דורית רואר סטריאר, ד"ר יסמין עבוד חלאבי, יאן סדרצ'ה. קבוצת המחקר חוקרת משפחות, אנשי קהילה ואנשי מקצוע הלוקחים חלק בתוכנית "עולים לדרך" על פי מודל קבוצת דיון משפחתית לפיו המשפחה וסביבתה לוקחים חלק דומיננטי ופעיל בקבלת החלטות ויישומן בהקשר של ילדיהן הנמצאים במצבי סיכון. התזנטים לוקחים חלק במחקר הערכה שתוצאותיו משמעותיות לשדה בו מתבצעת התוכנית.

פגיעות מיניות בילדים מפרספקטיבה רב מערכתית- קבוצת המחקר בהובלת ד"ר דפנה טנר מעורבת במחקרים שונים העוסקים בפגיעות מיניות בילדים בקרב אוכלוסיות שונות ובהקשרים חברתיים ותרבותיים מגוונים.